Vårdsökande?

Välkommen till Patientförmedlingen AB

Alla EU-medborgare har rätt till effektiv vård av hög kvalitet utan långa väntetider. Långa vårdköer kan vara ett hot mot välbefinnande och god hälsa. Därför fastställer nya EU-direktiv rätten till god vård utan långa väntetider inom vården.

För att undvika långa operationsköer trots alla vårdgarantier kan man nu enkelt få hjälp att få vård av högsta kvalitet på sjukhus inom EU där man ofta har överkapacitet inom specialistsjukvården.

Vi hjälper till i varje steg från planering till genomförande och uppföljning. Kostnaden för behandlingen utomlands får man ersättning för som EU-medborgare. Den gränsöverskridande vården är här för att stanna och ger oss goda möjligheter att få bästa vård inom dagar eller veckor i stället för att vänta i månader eller till och med år på att få lämplig vård.

Vi förmedlar patienter till välkända kvalitetscertifierade tyska sjukhus som är kända för att ge vård av hög kvalitet utan vårdköer. Vi förmedlar patienter med olika sorters sjukdomar.

Vi kan bistå dig med:

Du kan känna dig trygg hos oss. Vi finns till för att hjälpa dig hela vägen från första kontakten till avslutad behandling, professionellt utförd utan väntetider.

Det kan t.ex. gälla:

Registrera dig som Vårdsökande så tar vi kontakt för planering. Du kan också ringa eller mejla.