Vårdsökande?

Nyheter

Amazonabladet nr 4-2014 1 Att få en cancerdiagnos är ett hårt slag för den som drabbas. Ordet ”cancer” associeras fortfarande ofta med ordet ”död”, trots att allt fler överlever allt längre tid och att... Läs mer...

Källa: Amazonabladet

2014-10-07 17:27:59 Läs mer...