Vårdsökande?

Gåtan med vårdköerna

Deprecated: Function split() is deprecated in /storage/content/16/159516/patientformedlingen.se/public_html/newsView.php on line 31

GP 2012-08-30

Abraham Staifo: Gåtan med vårdköerna Krönika 30/8:

En röntgen kan vara mer eller mindre allvarlig. Men det finns människor som lider i det tysta, skriver GP:s Abraham Staifo.

Relaterat

En vän försökte för några år sedan vid flera tillfällen få remiss till magnetröntgen för att ta reda på om det uppstått skador på nacken efter en trafikolycka. Kraftig smärta och illamående räckte inte. Läkaren vägrade och motiverade med att han inte kunnat konstatera några skador, varför en röntgen var onödig. När vännen stod på sig kom en remiss. Flera månader fram i tiden. Hon kontaktade i stället en bekant läkare och fick tid efter två veckor.

Jag har tidigare skrivit om köeländet i vården. Enligt internationella mätningar ligger Sverige i Europatopp vad gäller kvalitet, men nästan sämst i tillgänglighet. Larmen om vården i Västra Götaland som GP återkommande rapporterar om, nu senast svar på gynekologiska cellprover, går att läsa om på flera håll i landet.

Vården, med socialttjänst kostar 13,5 procent av Sveriges BNP. Och det ger kvalitet i avancerad vård. Men allt det där som inte uppfattas som akut, det som ”kan vänta” får vänta. En röntgen kan vara mer eller mindre allvarlig. Men det finns människor som lider i det tysta. De som inte har någon som kan tala för dem, de som inte orkar slåss eller kan gå via privata sjukförsäkringar. De äldre som inte blir färdigbehandlade eller alla de fall där hemtjänsten inte fungerar. På detta, stora skillnader mellan olika landsting.

Holland som toppar den totala rapporten Euro health consumer index lägger ungefär lika mycket resurser på vården som Sverige. Där är tillgänglighet lika bra som kvalitet. Holland hade problem med en ojämlik vård, men införde år 2006-2007 obligatoriska, offentligt finansierade sjukvårdsförsäkringar för alla, med staten som garant och kontrollant för att trygga kvalitet.

Är vi redo att tänka nytt i Sverige? Att få ut mer vård för varje satsad krona i stället för att behålla ett slutet system som ska syfta till lika vård för alla, men i praktiken skapar en gräddfil för vissa och ställer andra i kö? Ett system där varje landsting göra olika tolkningar på hur mycket vård som ska erbjudas utifrån budget. Det kräver förmodligen en ordentlig översyn av hela systemet. Men det finns som bekant goda exempel att titta närmare på.

Orsakerna till köerna för magnetröntgen är – även om det finns strukturella problem – enkla att förstå. Vårdenheterna bollar patienter mellan sig för att slippa stå där med Svarte Petter och betala kostnaden när någon annan kan göra det.

Resultatet av röntgen? Jo, visst hade min vän skador. På två kotor. Men det hade inte läkaren kunnat veta, han hade ju inte tillgång till några röntgenplåtar då.

Källa: GP

2012-10-11 09:24:42