Vårdsökande?

Våra tjänster

Hos oss får du hjälp med allt från rådgivning till behandling och hjälp med ansökan om ersättning från Försäkringskassan. Rätten till ersättning är lagstadgad från och med 1 oktober 2013 då Patientrörlighetsdirektivet började gälla inom hela EU. Det behövs inget tillstånd från svenska myndigheter.

Hos oss får du hjälp med:

Villkor för ersättning från Försäkringskassan:

Låt oss få veta om du har önskemål om finansiering.

Sjukhus

Vi samarbetar med tyska kvalitetscertifierade specialistsjukhus.

De ansvarar för all den medicinska behandling som kan komma att erbjudas dig som patient. Tyska sjukhus har precis som svenska ansvarsförsäkring för all utförd behandling. Patientförmedlingen ansvarar aldrig medicinskt för den vård och behandling som kan komma att ges på dessa sjukhus.

Sjukhusen har mycket kvalificerad personal. Vi har kontakt med professorer, chefskirurger och andra läkare på dessa sjukhus. För patienter från Norden finns speciella internationella avdelningar på sjukhusen som har en mycket hög standard och som påminner mer om ett lyxhotell än om en överbelagd avdelning på ett Nordiskt sjukhus. Man blir mycket väl omhändertagen på dessa avdelningar.

Tyskland ligger nära vår egen region och med flyg tar man sig enkelt dit på mellan en dryg timme och en och en halv timme.