Vårdsökande?

Registrera dig som vårdsökande

Fyll i formuläret för att registrera dig som vårdsökande. Vi tar kontakt med dig så snabbt som möjligt för att besvara alla frågor och påbörja planeringen. Alla uppgifter är sekretessbelagda. Du kommer också få möjlighet att ladda upp ett dokument efter du har registrerat dig.

Om du redan är registrerad loggar du in till höger.

Patientförmedlingen EU AB (Bolaget) skulle vilja att du lämnar vissa uppgifter om dig själv till bolaget. Vi skulle vilja behandla personuppgifter om dig för att få en bild av ditt vårdbehov.

De uppgifter vi avser att samla in och behandla är namn, personnr, adress, telefon, e-mejl samt för vilken åkomma du söker vård.

Du avgör själv om du vill lämna några uppgifter till oss. Uppgifterna kommer endast att behandlas av oss inom företaget. Anonymiserade uppgifter kan dock komma att lämnas ut till externa mottagare såsom sjukhus i annat EU-land.

Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.