Helhetslösningar för trygg patientförmedling inom EU utan vårdköer

Alla EU-medborgare har rätt till effektiv vård av hög kvalitet utan långa väntetider. Långa vårdköer kan vara ett hot mot välbefinnande och god hälsa. Därför fastställer nya EU-direktiv rätten till god vård utan långa väntetider inom vården.

Välkommen till Patientförmedlingen AB

För att undvika långa operationsköer trots alla vårdgarantier kan man nu enkelt få hjälp att få vård av högsta kvalitet på sjukhus inom EU där man ofta har överkapacitet inom specialistsjukvården.

Vi hjälper till i varje steg från planering till genomförande och uppföljning. Kostnaden för behandlingen utomlands får man ersättning för som EU-medborgare. Den gränsöverskridande vården är här för att stanna och ger oss goda möjligheter att få bästa vård inom dagar eller veckor i stället för att vänta i månader eller till och med år på att få lämplig vård.

Vi kan bistå dig med:

  • Förmedling av kontakt till lämplig läkare för bedömning av den vård du behöver.
  • Kontakt med Försäkringskassan t.ex. ansökan om förhandsbesked eller juridisk hjälp för att få vårdkostnaderna betalda i efterhand.

Du kan känna dig trygg hos oss. Vi finns till för att hjälpa dig hela vägen från första kontakten till avslutad behandling, professionellt utförd utan väntetider.

Det kan t.ex. gälla:

  • Ortopedi
  • Cancer
  • Övervikt
  • Hudplastik
  • Andra sjukdomar