Om Patientförmedlingen

Alla EU-medborgare har rätt till gränsöverskridande vård. Du väljer själv det sjukhus i det land som du känner passar ditt behov bäst. Patientförmedlingen är till för att underlätta för dig som patient att hitta rätt.

Fler tjänster vi kan hjälpa med

Om du önskar kan du också anlita oss för tilläggstjänster som t.ex. tolkning, översättning av patientjournal i det fall det behövs. På tyska sjukhus talar de flesta engelska.

När vi drabbas av sjukdom och behöver göra ett operativt ingrepp befinner vi oss i en utsatt situation som tar mycket kraft och energi. I det läget kan det kännas skönt att få hjälp med all planering och genomförande av den mest lämpliga behandlingen eftersom man har nog med att hantera sitt eget sjukdomstillstånd.

Vi kan bistå dig med:

Vi på Patientförmedlingen är till för att hjälpa dig i denna situation. Vi förmedlar vård av hög kvalitet utan besvärande väntetider och långa sjukhusköer.

Vi på Patientförmedlingen har ett brinnande intresse av att hjälpa människor i utsatta situationer genom att förmedla snabb vård, av högsta kvalitet och med stor omtanke.

Patientförmedlingen har också kvalificerad juridisk expertis för att skydda dig och tillvarata dina intressen som patient genom hela processen.